Под формата на божества, повечето езически космологии съдържат спектъра на човешката психология. А от своя страна, отделната личност може да съдържа - в една или друга степен - всички богове. Свободната воля на индивида се проявява в неговия съзнателен избор на цели, смисли на съществуването и начини за достигане на състояния, в което аз-ът е сам по себе си бог, който би могъл да се разпознае във всичко.      

 

             Когато съумееш да преодолееш Вавилонския синдром, ще престанеш да се интересуваш кой език или кое вярване от къде произхожда и ще осъзнаеш единния извор на всички явления.

НачалоНазадНапред