ОТ АЙ СЛЪН С БЛАГОСТ 

Идвам с мир. От многооката Сириус. Едното й око е сребристосиньо, другото е невидимо, останалите са свенливи.

 

 Наричам се Ай Слън, което на твоя език от зората на землянството означава Небесно - огнено - селение.

 

По едно време ме кръстиха царство небесно, което е в теб самия. Все едно е как ще ме назовеш, в тази относителна вселена няма истина, която би могла да претендира за „Мис абсолютност”.

НачалоНазадНапред