И ти, и аз се въплъщаваме от съюза на змиевидно проявена мъжка проникваща енергия с ябълковкусната женска приемаща същност. В това е простичкият смисъл на изконната Троица: тя, той и то - творението. Египтяните пожелаха да го изобразяват с фигурата на триъгълника и да нарекат символично страните му Изида, Озирис и Хор.

 

 

     Някои вярвания продължиха зороастрийската традиция на равнопоставеност на женското и мъжкото начало – чрез тантристките Шива и Шакти например. Но повечето монотеистични религии принизиха до подчинена и второстепенна значимост Нея, Девата, и я подмениха в Троицата с безплътно безличния Свети Дух. Всичко е позволено, стига да не вреди.

        Принципът на хармоничната двойственост, нарушен както при раннообщинския матриархат, така и при властващия на върха на копието патриархат, рано или късно се възстановява и възражда. Нищо не е по-важно от нещо друго

НачалоНазадНапред