Мейа Вълшебландия Предишна страница Следваща страница

НеНУЖНО ПРИЗНАНИЕ
 

НУЖНО ли Е

да те иконописвам

по лазурните стъкълца,

отчупени от небесния седеф,

събрани от прелетно-птичи очи

и подредени

в олтара на Змейския Храм,

за ДА СИ

пулса на моите МОЛИТВИ

                    НУЖНО
                 ли
              Е 
        да се разпръсна
   с тополените облаци в зефира,
   на глухарчени перца по лястовичи гнезда
      и от три океана и седем морета перли   

                по шията си да нанижа,
                         за 

                            ДА СИ
           диханието на моя ВЪЗДУХ 

        НУЖНО ли  Е
                да те измислям
                                        кацнал

      на стрехата на китна галактика,
               рисуващ

    с ангелско крило по гърба на дявол
            как устните ми отхапаха 

         и опашката на змията,
                                 за 

                      ДА СИ
        истината на моите ФАНТАЗИИ 
            НЕ Е НУЖНО

     МНОГО, ЗА

  да продължаваме                                        да сме живи:

           само                                                       ДА НИ ИМА

  във вълшебните                                            Фантазии,

  Въздух,                                                           Молитви ...

   А сред цялата 

  Фейска словоприказност,

 нужно ли е

     да се казва

  ОБИЧАМ ТЕ

Вяра и любов Вълшебландия Предишна страница Следваща страница