ПОТОМЦИТЕ НА СВЕТЛЕНА И ОГЛЕДАЛКО

   

Пролог:
Оглеждай се в очите ми, любов моя!
По-истинска приказност от твоя образ
като потомък на Огледалко имало ли е?
Едно време:
Преди Дуалността, Кралица Сияйнозара
деляла трона с Крал Мракски и двамата
управлявали в хармония мирното царство,
населено с лъчисти, сияйноцветни същества
от изящни мисли и грациозна трепетност.
Първородната
щерка те нарекли Светлена и сгодили за
Принц Огледалко от съседното кралство,
в което живеели човешки образи, отразени
във вода, по седеф и в излъскано сребро.
В най-чиста обич Светлена заченала и сътворила
близнаци ... Един ден те пожелали да се срещнат
с образа, вдъхновил любимата им майка.

 

  Помислено - сторено:
 Близначката Вяра открила Принц Огледалко
 на границата между отражения и видения,
 двамата се привързали с ефирна обгърленост
 и оттогава Вярата е двер към фантазността.
 Близнакът Неверие обаче затърсил къде е
 и кой е в "действителност" неговият отец и ...
  ... всички огледално-отразяващи повърхности

  се разчупили на хиляди парченца от Неверието.

 Надеждата:
 Потомците на Принц Огледалко все очакват
 своите Про-Светлени, които да ги видят с Вяра,
 да ги докоснат без Недоверие и да ги заобичат
 такива, каквито СА, а не каквито биха ги искали.

 Епилог:

 Има една зареяна планета,

 жителите на която се оглеждат

 в огледални стъкла и питат
 своите образи: "Това АЗ ли съм"?


 ...и сами избират дали да Вярват ...